Farmakologi i psykiatrien

Udgivet: 19.01.2024

På dette AMU-forløb er der fokus på den medicin, der bruges i psykiatrien. Der er vigtige og svære emner, der gennemgås og øves. Og du lærer at administrere psykofarmaka.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du lærer at administrere psykofarmaka.
  • Du får øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger.
  • Du lærer om farmakokinetik og farmakodynamik, så du kan observere borgeren.
  • Du lærer at handle rigtigt på eventuelle forgiftningstilstande.
  • Du får også viden om medicinpædagogik i forhold til compliance (at overholde regler og retningslinjer).

Målgruppe:
Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Opstart den 3. april 2024            

Tilmeldingsfrist den 11. marts 2024