Fag udtrukket til eksamen - SSH

Hvis vi har aktuelle offentliggjorte eksamensfag, finder du dem herunder.
Fagene kan tidligst offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før prøverne finder sted og senest 1 uge før.

 

Hold: 22111a

Fag:   Personlig hjælp omsorg og pleje

Dato: 8.august, 9. august, 10 august 2023