Student
på SOSU Syd
EUX-velfærd

EUX-velfærd

Tre grunde til at du skal vælge EUX

To uddannelser i én

Med EUX-velfærd kombinerer du praksis og teori gennem hele uddannelsen. Her spiller hoved og hænder sammen og gør hinanden bedre.
Når du er færdig med uddannelsen, kan du søge direkte ud i et job. Men en EUX åbner også mange døre for videreuddannelse.
For at tage en EUX-velfærd skal du være engageret og klar til at gøre en ekstra indsats, da du med uddannelsen både bliver student og social- og sundhedsassistent. Når du får beviset i hånden, er du klædt på til en meningsfyldt fremtid i sundhedssektoren.
Og selvom dit grundskolebevis er af ældre dato, vil du kunne tage en EUX Velfærd.

Du bruger det du lærer

EUX-velfærd tager længere tid end både en erhvervsuddannelse plus en gymnasial uddannelse. Men den giver store muligheder. EUX-velfærd veksler mellem gymnasiale fag, SOSU-fag samt praktisk oplæring. En EUX opleves derfor helt anderledes og mere praksisrelateret, end andre ungdomsuddannelser fx STX. Du bruger dine hænder og dit hoved, mens du lærer at arbejde med mennesker. Du træner med simulationsdukker og rigtige mennesker i realistiske omgivelser.
Fik vi for resten nævnt, at du får løn, så snart du har afsluttet grundforløbene?

I job eller læse videre?

Måske vil du i job med det samme. Så kan du søge ansættelse på et sygehus, i psykiatrien eller i kommunalt regi. Måske er du klar til at læse videre. Med EUX’en har du gode muligheder for at søge ind på mange studier på akademi-, professions- og universitetsniveau.

Lige noget for dig? Læs mere her...

Uddannelse EUX-velfærd består af 3 dele:

 • Grundforløb 1 med en varighed på 20 uger
 • Grundforløb 2 med en varighed på 20 uger
 • Hovedforløb til SOSU-assistent med en varighed på 3 år, 6 måneder og 3 uger

Du kan læse en EUX-velfærd hvis du er blevet færdig med 9. eller 10. klasse inden for de seneste 24 måneder.

Som EUX-elev skal du gennemføre grundforløb 1 og grundforløb 2. Begge forløb er særligt tilrettelagt. Du skal derfor inden grundforløb 1 bestemme om du vil være SOSU-assistent med EUX. Du kan skifte fra EUX-velfærd til SOSU-assistent uddannelsen, men ikke fra SOSU-assistent til EUX-velfærd uddannelsen.

Læs mere om grundforløb

Find ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb EUX.

Når du har bestået grundforløb 2-EUX, kan du fortsætte på hovedforløbet til EUX-velfærd uddannelsen. Du søger optagelse til EUX på optagelse.dk. Du skal vælge ”ungdomsuddannelse” når du søger ind. Husk at angive at du ønsker at læse en EUX når du søger ind på grundforløb 1.

For at blive optaget på hovedforløbet, skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til lærepladser på grundforløb 2.

Når du er tilknyttet SOSU Syd, kan du søge lærepladser i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommuner. Du kan læse mere om ansøgning af læreplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Ansøgningsfrister

Læs mere om adgangskrav til grundforløb for EUX.

For at blive optaget på hovedforløbet til EUX-velfærd, skal du have bestået EUX-rettet grundforløb 1 og 2.

Ansættelse
EUX-velfærd er en kombinationsuddannelse. Det er både en HF og en erhvervsuddannelse, derfor veksler du under hele uddannelsen imellem at gå i skole og gå på arbejde. Som EUX-elev møder du tre forskellige arbejdsområder i løbet af din uddannelse: ældreplejen, sygehuset og psykiatrien.

Du får tilknyttet en vejleder på din læreplads som støtter og hjælper dig i din læring. Det er også din læreplads som fordeler de forskellige arbejdssteder mellem deres elever. Når du er optaget, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole, og hvornår du skal arbejde.

Når du har afsluttet grundforløb 1 og 2, veksler uddannelsen mellem 6 måneder på skole og 6 måneder på din læreplads. Du er på skole i efteråret.

Arbejdstid:
Uddannelsen til EUX-velfærd er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:30. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm. Her kan det forventes at arbejdsomfanget stiger.

Når du er på din læreplads, arbejder du ud fra en vagtplan som din arbejdsgiver laver.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på dit lærested og på skolen.

Med EUX-velfærd får du en erhvervsuddannelse som giver dig mulighed for at få arbejde som SOSU-assistent lige efter afsluttet eksamen, men du får også en studentereksamen svarende til en HF der giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

Med en EUX-velfærd kan du bl.a. søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, ergoterapeut eller bioanalytiker – på kvote 1.

Du kan også læse en lang række af uddannelser på universitet som EUX’en giver adgang til. Det kan være alt fra psykologi og medicin til jura eller ingeniør i velfærdsteknologi. Du skal være opmærksom på at de uddannelser du kan komme ind på, afhænger af de valgfag du vælger undervejs på EUX Velfærd og dit faglive niveau – præcis som med en HF, STX eller lign.

Det helt særlige ved EUX-velfærd er at du:

 • Arbejder på et højt fagligt niveau
 • Lærer at arbejde med mennesker og forbedre deres livskvalitet
 • Veksler mellem at arbejde selvstændigt og gruppearbejde
 • Er en del af både kreative og innovative projekter
 • Har lange praktikforløb og lange skoleforløb (hhv. 6 måneder)
 • Har mulighed for at komme på spændende praktikophold i udlandet
 • Får løn og tjener penge på hovedforløbet – du behøver derfor ikke studiejob
 • Får en forståelse for velfærdsteknologi og kan anvende det i praksis

Undervisning
Vores undervisning er primært praksisnær, og du får en klar forståelse for, hvordan du kan anvende det, du lærer på skolen, ude i virkeligheden. Vi minimerer tavleundervisning og enetaler. Du vil i stedet arbejde i grupper og projektorienteret. Sammen med dine klassekammerater udvikler du prototyper på services og produkter. Her har du mulighed for at vise at du kan omsætte den teori, du lærer, til virkelighed. Velfærdsteknologi fylder meget i undervisningen, og du bliver rutineret i brugen af virtual reality, robotter og forskellige teknologiske redskaber.

Fag
På skolen har du både erhvervsfaglige fag og gymnasiale fag. De gymnasiale fag bliver undervist på samme niveau som på ethvert andet gymnasium. Vi har dog fokus på, at der skal være en sammenhæng mellem teori og praksis: Kemi kan tage udgangspunkt i medicin; biologi kan tage udgangspunkt i kroppens anatomi osv. På den måde får du en fagligt relevant og givende uddannelse, som giver ny mening, når du skal bruge din viden i praktikken, og når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Læser du videre, har du helt klart en fordel, fordi du allerede har lært at kombinere din teoretiske viden med konkrete praktiske situationer, fx når du er på din læreplads.

Din uddannelse starter med et grundforløb

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Ansøg nu udlandsophold Udlandsophold