Du kan arbejde på sygehusDu får løn under uddannelseDu kan blive studentDu kan rehabilitereDu kan læse videre

Student
på SOSU Syd
EUX-velfærd

EUX-velfærd

Tre grunde til at du skal vælge EUX

To uddannelser i én

Med EUX Velfærd vælger du en uddannelse der er fyldt med viden og oplevelser, og som åbner for mange muligheder. Under uddannelsen skal du i oplæring forskellige steder i sundhedsvæsenet. Blandt andet på sygehus og i psykiatrien. Og når du er færdig, er du også student.

 • Med EUX-velfærd får du det bedste af to verdener.

Du får løn

Du får løn under uddannelse, som er højere end SU*.
* (Lønnen varierer mellem ca. 9.600-15.900 kr. alt efter hvor langt du er på uddannelsen, samt din alder se FOA om elevløn).
Og så går du i en EUX-klasse hvor sammenhold og gode oplevelser vægter højt.
Din undervisning er en blanding af gymnasiale fag og social- og sundhedsfag. Men hele din uddannelse bærer præg af, at du uddanner dig inden for sundhedssektoren.

 • Se præcis hvor mange muligheder EUX-velfærd åbner op for under Adgangskortet EUX Velfærd åbner op for mere end 120 muligheder.

 

Så lang tid tager det

Uddannelsen, inklusive grundforløb, tager 4 år og 6 måneder, hvoraf 2 år sammenlagt er i oplæring forskellige steder i sundhedsvæsenet.
Så snart du er færdig med uddannelsen kan du læse videre eller starte direkte i arbejde. For så er du både student, og social- og sundhedsassistent.

 • Du kan starte på EUX’en selvom dit grundskolebevis er et par år gammelt.

Lige noget for dig? Læs mere her...

EUX-velfærd består af 3 dele:

 • Grundforløb 1-EUX med en varighed på 20 uger
 • Grundforløb 2-EUX med en varighed på 20 uger
 • Hovedforløb til SOSU-assistent med en varighed på 3 år, 6 måneder og 3 uger

Du kan tage en EUX-velfærd hvis du er blevet færdig med 9. eller 10. klasse inden for de seneste 24 måneder.

Er du ældre og har dokumentation på fagene dansk, engelsk og samfundsfag på et C-niveau er det også muligt for dig at starte for dig at starte direkte på grundforløb 2-EUX. – For nærmere information kontakt skolens uddannelsesvejledning.

EUX grundforløb 1 og 2 er særligt tilrettelagt EUX. Du skal derfor inden grundforløb 1 bestemme om du vil være SOSU-assistent med EUX. Du kan skifte fra EUX-velfærd til SOSU-assistent uddannelsen, men ikke omvendt.

Læs mere om grundforløb

Find ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb EUX.

Når du har bestået grundforløb 2-EUX, kan du fortsætte på hovedforløbet til EUX-velfærd uddannelsen. Du søger optagelse til EUX på optagelse.dk. Du skal vælge ”ungdomsuddannelse” når du søger ind. Husk at angive at du ønsker at tage en EUX når du søger ind på grundforløb 1.

For at blive optaget på hovedforløbet, skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til lærepladser på grundforløb 2.

Når du er tilknyttet SOSU Syd, kan du søge lærepladser i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommuner. Du kan læse mere om ansøgning af læreplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Ansøgningsfrister

Læs mere om adgangskrav til grundforløb for EUX.

For at blive optaget på hovedforløbet til EUX-velfærd, skal du have bestået EUX-rettet grundforløb 1 og 2.
Eller have dokumentation for dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau samt et bestået grundforløb 2-EUX

 

Ansættelse
Som EUX-elev møder du tre forskellige arbejdsområder i løbet af din uddannelse: ældreplejen, sygehuset og psykiatrien.

Du får tilknyttet en vejleder på din læreplads som støtter og hjælper dig i din læring. Det er også din læreplads som fordeler de forskellige arbejdssteder mellem deres elever. Når du er optaget/ansat, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole, og hvornår du skal i oplæring.

På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem 6 måneder på skole og 6 måneder på din læreplads. Du er på skole i efteråret.

Arbejdstid:
Uddannelsen til EUX-velfærd er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:00. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm.

Når du er på din læreplads, arbejder du ud fra en vagtplan som din arbejdsgiver laver.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på dit lærested og på skolen. Se elevløn her: FOA.

Med EUX-velfærd får du en erhvervsuddannelse som giver dig mulighed for at få arbejde som SOSU-assistent lige efter afsluttet eksamen, men du får også en studentereksamen der giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

Med en EUX-velfærd kan du bl.a. søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, ergoterapeut eller bioanalytiker – på kvote 1.

Du kan også læse en lang række af uddannelser på universitet som EUX’en giver adgang til. Det kan være alt fra psykologi og medicin til jura eller ingeniør i velfærdsteknologi.

Mere af hvad du kan på EUX-velfærd:

 • Du opnår vigtig viden og erfaring med at arbejde på sygehus, i psykiatrien og i ældreplejen
 • Du lærer om centrale punkter i sundhedsvæsenet såsom: Rehabilitering, kroppens anatomi, medicindispensering, ergonomi og kommunikation med patienter og borgere
 • Har længere praktik- og skoleforløb (hhv. 6 måneder)
 • Har mulighed for at komme på spændende praktikophold i udlandet
 • Får løn fra du starter på hovedforløbet – du behøver derfor ikke studiejob
 • Får en forståelse for velfærdsteknologi og kan anvende det i praksis

Undervisning

Vores undervisning er primært praksisnær, og du får en klar forståelse for, hvordan du kan anvende det, du lærer på skolen, ude i virkeligheden. Vi minimerer tavleundervisning og enetaler. Du vil i stedet arbejde i grupper og projektorienteret. Sammen med dine klassekammerater udvikler du prototyper på services og produkter. Her har du mulighed for at vise at du kan omsætte den teori, du lærer, til virkelighed. Velfærdsteknologi fylder meget i undervisningen, og du bliver rutineret i brugen af virtual reality, robotter og forskellige teknologiske redskaber.

Fag

På skolen har du både erhvervsfaglige fag og gymnasiale fag. De gymnasiale fag bliver undervist på samme niveau som på ethvert andet gymnasium. Vi har dog fokus på, at der skal være en sammenhæng mellem teori og praksis: Kemi kan tage udgangspunkt i medicin; biologi kan tage udgangspunkt i kroppens anatomi osv. På den måde får du en fagligt relevant og givende uddannelse, som giver ny mening, når du skal bruge din viden i praktikken, og når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Læser du videre, har du helt klart en fordel, fordi du allerede har lært at kombinere din teoretiske viden med konkrete praktiske situationer, fx når du er på din læreplads.

EUX velfærd

Kaja: Jeg kan vælge det hele!

billede 1

 

 

 

Kaja Lorentzen forlod HHX i 2.G til fordel for en EUX på SOSU Syd. Her får hun alle muligheder for at komme forrest i køen til sundhedsvæsenet.

”Jeg kan både gå direkte i arbejde og læse videre, når jeg er færdig med EUX, forklarer Kaja.  Jeg har overvejet både læge, psykolog og sygeplejerske, når jeg bliver færdig, og med en EUX kan jeg vælge det hele.”

EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. På SOSU giver en EUX dig en SOSU-assistent-uddannelse og en studenterhue. EUX’en tager godt 4½ år.

Kaja ser andre fordele end de to uddannelser i én. ”Jeg kan rigtig godt lide undervisningsformen her på SOSU Syd, der er meget vi laver i praksis, så vi får det i hænderne og øver det, så man skal ikke bare sidde og lytte på en lærer hele dagen. Vi har også meget med at komme ud og afprøve det, vi har læst om og øvet på skolen, og det kan jeg rigtig godt lide. Det virker rigtig godt for mig”.

“Det der har overrasket mig mest er, hvor sindssygt meget baggrundsviden, der ligger bag alt det, man gør. Det er et fag, der er vildt vigtigt og fagligt spændende”.

Mød vores undervisere