Erhvervsuddannelse

En god grunduddannelse for dit videre liv

Viden du kan bruge

Det er noget helt andet at gå hos os end det, du kender fra folkeskolen. Hos os har alle fag et formål. Og den viden du får, anvender du i praksis. Det sker bl.a. i vores Simu Lab, hvor du træner dine færdigheder med både dukker og mennesker i omgivelser, som er meget tæt på virkeligheden. Vi inviterer personer med fx psykiske diagnoser ind, så de kan fortælle om, hvordan de oplever mødet med sundhedsvæsenet. Uddanner du dig til pædagogisk assistent, møder du børn fra vores besøgs-børnehaver. Du vil derfor opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis – på skolen og i din oplæring.

Kom i arbejde eller læs videre

Når du er færdig, har du udviklet dig til en kompetent og kvalificeret medarbejder inden for social- og sundhedsområdet eller i den pædagogiske sektor. Dermed er du klar til et job på sygehuse, i kommunerne, i psykiatrien, på bosteder eller i en børnehave. Hvis du gerne vil læse videre, kan du som SOSU-hjælper blive SOSU-assistent på afkortet tid. Som SOSU-assistent har du adgang til mange spændende mellemlange uddannelser – som fx sygeplejerske eller jordemoder, mens du som pædagogisk assistent kan læse videre til fx pædagog eller socialrådgiver.

Hurtigt fra SU til rigtig løn

På alle tre uddannelser kan du søge om SU, mens du er på grundforløbene. Så snart du kommer på hovedforløbet, skal du ansættes i en kommune og får løn under uddannelsen. Og hvis du er 25 år eller derover, kan du som SOSU-assistent allerede få løn under grundforløb 2.
Hermed er der gode chancer for at komme igennem et studie helt uden at optage gæld. Du får løn under hovedparten af din uddannelse.

logo lag

Ønsker du uddannelse, der giver mening?

Din uddannelse starter med et grundforløb

Er der forskel?

 • 1 år og 2 måneder
 • Hurtigt i job
 • Adgang til SOSU-assistent
 • Tæt på borgeren
 • 2 år og 9 måneder
 • Mange jobmuligheder
 • Adgang til videreuddannelse
 • Stort ansvar
 • 2 år og 9 måneder
 • Mulighed for SOSU-job med teknologi
 • Adgang til videreuddannelse
 • Ekspert i velfærdsteknologi
 • *Varighed Hovedforløb
 • *Jobmuligheder
 • *Videreuddannelse
 • *Speciale

Lyst til at arbejde med børn og unge?

Fællesskab billede 2

En meningsfuld uddannelse

Pædagogisk assistent

En uddannelse som pædagogisk assistent starter med lysten til at arbejde med mennesker. Her er du med til at skabe rammerne for at især børn og unge udvikler sig. Du får en faglig identitet og øget evne til at skabe relationer. Du kommer til at arbejde med en palet af aktiviteter, og du møder de teorier, som knytter an til dem.

Dermed får du kompetencer, så du kan medvirke til at børn, unge og andre brugere lærer, trives og udvikler sig bedst muligt ud fra det udgangspunkt, de har.

 

Læs mere om PAU
Er det på tide med et karriereskifte?

Vi ser mange karriereskift hos os. Nogle er kørt træt i deres job og flygter fra hamsterhjulet. Andre har et opslidende job, de vil væk fra inden det er for sent. En del har arbejdet som ufaglært hjælper i plejesektoren og ønsker sig et mere spændende job. I mere sjældne situationer ser vi en 60-årig direktør, som vil have mere tid til familien med en 37 timers uge. Og et job der giver mening.

Få et job, der giver mening

Der er ikke mange job, som giver så meget mening som et, hvor du er noget for andre mennesker. For mange er du dagens lyspunkt. Du spreder glæde og giver nærvær. Og når livet strammer til, trøster og lindrer du. Det gør du som SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent.
Du er samtidig et vigtigt bindeled mellem vores sundhedssystem og borgeren. Mellem borgeren og evt. pårørende. Og mellem børn og forældre. Du er en nøgleperson i hele vores social- og sundhedsvæsen. Det giver mening.

Du står ikke alene

Det kan måske være lidt overvældende at tænke på at tage en uddannelse, når du ikke kommer lige fra folkeskolen. Men vi har stor erfaring i at tilrettelægge forløbet, så det passer til din situation. Hver x. elev er voksenlærling. Så du er ikke alene.
Og ja: Du kan få løn for at tage en uddannelse der er så meningsfuld som det at lære at gøre en forskel for andre mennesker.

Få voksenelevløn

Når du er 25 år eller derover, får du løn allerede på grundforløb 2, når du vælger at uddanne dig til SOSU-assistent. På de andre uddannelser får du løn på hovedforløbet.
I alle tilfælde kan du søge om voksenelevløn hos din arbejdsgiver. Den er cirka det dobbelte af den almindelige elevløn.
Andre ordninger kan også være relevante for dig. Og i en række tilfælde vil du kunne forkorte uddannelsen, fordi du har kompetencer med dig fra tidligere job. Kontakt os derfor, så vi kan finde den bedste ordning for dig.

Mød vores undervisere