Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Udgivet: 23.01.2024

I dette AMU-forløb lærer du at være med til at sikre et godt ergonomisk miljø på din arbejdsplads.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du lærer at variere dine arbejdsstillinger.
  • Vi inddrager relevant teknik i forhold til en arbejdssituation og anvender øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære.
  • Du får viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger i dit eget job.
  • Du lærer at forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.
  • Du lærer at indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Opstart den 4. marts 2024 

Tilmeldingsfrist den 12. februar 2024