Her finder du mange af de praktiske oplysninger, du har brug for som elev hos os.

quote
BibliotekFind vej til viden

Alle skal gerne være glade for at være på skolen. Derfor har vi udformet denne politik.
Reglerne gælder både når du opholder dig på skolen og i forbindelse med arrangementer, som ikke nødvendigvis foregår på skolen, men er en del af din uddannelse. Reglerne og oplysningerne står i alfabetisk rækkefølge. Hvis du mangler oplysninger kan du altid henvende dig i receptionen, som vil hjælpe dig videre.

Læs vores ordensregler her

Da din uddannelse er en erhvervsuddannelse, holder vi øje med dit fravær. Det gør vi, dels for at kunne hjælpe dig hvis du skulle få for meget fravær, dels fordi vi har et ansvar overfor vores samarbejdskommuner som jo er ansættende myndighed.

– for modtagere af SU og for elever under 18 år

Når du starter på en ungdomsuddannelse på SOSU Syd, har vi en forventning om at du er uddannelsesaktiv.
Du er uddannelsesaktiv hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener, og afleverer opgaver efter de regler der gælder for uddannelsen.
Det er skolen der afgør om du er uddannelsesaktivaktiv.
Hvis skolen erklærer dig uddannelsesinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du vil blive meddelt at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.
Er du under 18 år, tager vi under alle omstændigheder kontakt til dine forældre og UU-vejlederen i din kommune.
Din kontaktlærer vil gøre dig opmærksom på hvis du har for meget fravær så du har mulighed for at rette op på dit fremmøde.
Fortsætter fraværet uden rimelig grund, vil skolen indkalde dig til en fraværssamtale hvor din fremtidige uddannelse drøftes.

Måske er din eksamen ikke gået planmæssigt – altså det handler ikke om din karakter, men om din eksamen er afviklet korrekt. Hvis ikke, har du mulighed for at klage.

Se klagevejledningen

SOSU Syd er røgfri skole. Derfor må du ikke ryge i skoletiden – heller ikke når du er derhjemme eller har forlagt undervisning. Vi er ret strikse med det, og du kan risikere at blive bortvist hvis du ikke følger reglerne.

Men bare rolig, du kan orientere dig i vores rygepolitik her:

Rygepolitik

Hjælp til rygestop

Ekvit – gratis app til rygestop

Xhale – rygestop program målrettet unge

Kræftens bekæmpelse

Hvis vi har aktuelle offentliggjorte eksamensfag, finder du dem herunder.

Fagene kan tidligst offentliggøres på hjemmesiden 3 uger før prøverne finder sted og senest 1 uge før.

Fag udtrukket til eksamen

 

 

 

I skolepraktikplanen kan du finde oplysninger om hvornår du er på skole, og hvornår du er på din læreplads.

Find din skole og oplæringsplan