Efteruddannelse

En uddannelse for livet – hele livet

Få nye muligheder

Vores fag udvikler sig konstant. Derfor må du hele tiden lære nyt. For din egen skyld. Og for borgernes skyld. Efteruddannelse er din genvej, hvis du vil udvikle dig og blive ved med at være god til dit job. På SOSU Syd udbyder vi en bred vifte af spændende efteruddannelsesforløb og temadage – lige fra korte AMU-forløb til længere uddannelsesforløb og akademiuddannelse. Fælles er at vores erfarne undervisere står klar til at give dig nye kompetencer og muligheder. Vi er lydhøre over for såvel dine som omverdenens behov – det gælder både på det social- og sundhedsfaglige område, det pædagogiske område og inden for psykiatrien.

Fra ledig til job

Hvis du er ledig, kan vejen til et job nemt starte hos os. Du har en række muligheder, der giver dig en chance for at tage et brancheskift, eller få et kompetenceløft – fx til at gå fra ufaglært til faglært. Hvis du har specielle udfordringer som fx ordblindhed, kan vi hjælpe. Vi kan også vejlede dig om de forskellige muligheder, du har for at deltage i efteruddannelse, mens du er på dagpenge. Der er mange ordninger, og reglerne skifter ofte. Så lad os guide dig.

SOSU Syd efteruddannelse

Vi byder årligt mere end 2.000 deltagere velkommen på efteruddannelse på SOSU Syd. Vores brede efteruddannelsesudbud ligger inden for områderne sundhed, omsorg og pædagogik

Vores undervisere har alle en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund fra de fagområder, de underviser i. De har mindst 5 års erfaring fra relevant praksis. Alle undervisere har naturligvis gennemgået en erhvervspædagogisk diplomuddannelse.

Lige noget for dig? Læs med her

AMU er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, samt ledige og selvstændige erhvervsdrivende. Uddannelserne er kendetegnet ved at være er korte, fleksible forløb som kan tilpasses efter behov, og alle uddannelserne er kvalificerende. De fleste er gratis for deltagerne. Du skal have fast bopæl eller arbejde i Danmark for at deltage i AMU-forløb.

Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til AMU-forløb.

Læs mere om AMU-uddannelser

Virksomheder og organisationer tilmelder sine ansatte elektronisk til AMU-forløb via voksenuddannelse.dk

Som ledig dagpengemodtager skal du tilmelde dig 6 ugers selvvalgt uddannelse via jobnet.dk. Husk din deltagelse skal godkendes hos A-kassen.

Bemærk at alle AMU-forløb er åbne. Vi kan derfor henvise enkelte deltagere til en uddannelse, der ellers er aftalt med en virksomhed og bestilt til en gruppe medarbejdere.

Tilmeldingsfristen for efteruddannelse og AMU-forløb er normalt 3 uger før uddannelsen starter, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Bemærk betalingen skal være os i hænde inden uddannelsesstart.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, uddannelsen er fuldt booket, eller vi ikke udbyder den ønskede uddannelse, er du velkommen til at kontakte vores efteruddannelsesteam.

Afbud
Hvis du bliver forhindret i at deltage i en efteruddannelse, skal vi modtage et afbud senest en uge før uddannelsens start. Afbud skal ske på mail til efteruddannelse@sosu-syd.dk

 

 

 

Mange af vores uddannelser er tilrettelagt med elementer af fjernundervisning. Vi kalder det “blended learning”. Med blended learning kan du gennemføre dele af din efteruddannelse, der hvor du er –  hjemme, på din arbejdsplads eller her på skolen,

Undervisningen består af oplæg fra underviser, gruppearbejde, film, læse- og afleveringsopgaver og meget mere. I de moduler, der er lagt ud som blended learning, får du vejledning fra din underviser online.

Du skal bruge en computer med webkamera, et headset og Office 365. Hvis du ikke selv har det hele, kan du låne enkelte dele eller det hele på skolen. Du skal dog kunne komme på internettet hjemmefra hvis du skal kunne deltage i fjernundervisning.

 

 

Styrk din faglighed med fleksibel og nem online efteruddannelse til social- og sundhedsuddannede.

Vi tilbyder 100 % online efteruddannelse, når det passer ind i din hverdag med kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

SOSU-skoler i Danmark er gået sammen for at sikre et online udbud af aktuelle efteruddannelser – din garanti for høj faglig kvalitet og et indgående kendskab til målgruppen.

Undervisningen

Undervisningen er sammensat, så den er varieret og understøtter forskellige måder at lære på:

  • korte oplæg og introduktion til opgaver live med en underviser
  • præ-optagede læringsvideoer
  • tid til at læse og løse opgaver på egen hånd.
  • feedback fra både underviser og de øvrige deltagere undervejs
  • afsluttende obligatorisk AMU-prøve (også online)

Se mere og tilmeld dig her.

Faglærte og ufaglærte inden for sundhed, omsorg og pædagogik kan deltage gratis i vores AMU-uddannelser, medmindre en vejledende pris er angivet. Hvis du har en videregående uddannelse, betaler du fuld pris for at deltage i AMU-uddannelser.

VEU-godtgørelse
VEU-godtgørelse er kompensation for tab af løn, når ens medarbejdere deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Garantiuddannelser er efteruddannelser der på landsplan bliver gennemført mindst én gang hvert år, og uddannelsen bliver gennemført hvis der er min. 5 tilmeldte deltagere.

Udbud af garantiuddannelser koordineres med øvrige udbudsgodkendte skoler på landsplan for således at sikre størst mulig søgning til det enkelte kursus.

 

quote
Gå ikke glip af alt det sjove

Tilmed dig vores nyhedsbrev
– alt det indhold du har brug for, for at holde dig opdateret på efteruddannelse hos os

nyhedsbrev billede 1
nyhedsbrev billede 2
nyhedsbrev billede 3

Mød os på efteruddannelse

quote
EfteruddannelseDet med småt