Ekspert i
velfærdsteknologi
DIGITECH’er

DigiTech

Tre grunde til at du skal vælge Digi Tech

Fremtiden venter på dig

Hvis du vælger DigiTech, når du uddanner dig til social- og sundhedsassistent, får du samme uddannelse af samme varighed som ordinære assistenter.
Og alligevel er DigiTech noget helt for sig selv. Alle fagene får en digital toning, og der er særligt fokus på velfærds- og læringsteknologi. Du kan se frem til nytænkende måder at lære på og stor frihed til at gå eksperimenterende til værks i løbet af uddannelsen. Det forventes, at du lærer at bevæge dig hjemmevant blandt robotter og digitale hjælpemidler. Du kommer også til at pitche ideer, udtænke digitale løsninger og arbejde innovativt.

De bedste til teknologi

Med DigiTech håber vi at give dig lyst til at være den bedste til at bruge og implementere velfærdsteknologi på arbejdsmarkedet. Vi håber også at kunne give flere mænd lyst til at blive assistenter, fordi I kommer til at arbejde med både pleje og digitale løsninger i sundhedssektoren. Telemedicin, kunstig intelligens og virtual reality er blot nogle af de områder, du kan glæde dig til at blive uddannet i.

Job eller læse videre?

Med en DigiTech uddannelse kan du videreuddanne dig til sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, på samme vis som ordinære social- og sundhedsassistenter. Eller du kan få job i sundhedsvæsnet og den kommunale pleje. Nogle af vores færdiguddannede Digi Tech elever får endda job i specialoprettede stillinger med fokus på digitalisering og velfærdsteknologi.

Lige noget for dig? Læs mere om Digi Tech her

Uddannelsen til SOSU-assistent består af op til tre dele:

  • Grundforløb 1 med en varighed på 20 uger
  • Grundforløb 2 med en varlighed på 20 uger
  • Hovedforløb med en varighed på 2 år, 9 måneder og 3 uger

Du skal starte på grundforløb 1 hvis det er under 24 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du skal starte på grundforløb 2 hvis det er mere end 24 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse

Har du allerede taget uddannelsen til SOSU-hjælper, kan du få forkortet dit grundforløb 2. Det kan du også hvis du har relevant erhvervserfaring eller en studentereksamen.

Læs mere om grundforløb

Find ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb 1, 2 og plus

På grundforløb 1 og 2 vælger du selv om det skal være Digi Tech, eller ordinær social- og sundhedsassistent.

Når du har bestået grundforløb 2, kan du forsætte på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent som Digi Tech såfremt kommunen har ansat dig som Digi Tech’er.

Du kan søge optagelse til SOSU-assistent på optagelse.dk. Husk at krydse Digi Tech boksen af. Uanset din alder skal du vælge “ungdomsuddannelse” når du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på hovedforløbet, skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til lærepladser, når du går på grundforløb 2.

Ansøgningsfrister:

Vi optager nye elever på GF2 DigiTech næste gang i januar 2023.

Adgangskravene til Digi Tech er de samme som til den ordinær SOSU-assistent uddannelse. Du kan ikke være sikker på at blive optaget på Digi Tech linjen inden du har været til en samtale.

Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1, 2 og plus

Læs mere om adgangskrav til SOSU-assistent

Ansættelse

Din uddannelse til SOSU-assistent er en erhvervsuddannelse, derfor veksler du under hele uddannelsen imellem at gå i skole og være på lærepladsen. Som SOSU-assistentelev møder du tre forskellige områder i løbet af din uddannelse: ældreplejen, sygehuset og psykiatrien.

Du får tilknyttet en oplæringsvejleder på din læreplads, som støtter og hjælper dig i din læring. Det er også din læreplads som fordeler de forskellige arbejdssteder mellem deres elever. Når du er optaget, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole, og hvornår du skal i oplæring.

Arbejdstid:

Uddannelsen til SOSU-assistent er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:30. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm. Her kan det forventes arbejdsomfanget stiger.

Når du er på dit lærested, arbejder du ud fra en vagtplan som din arbejdsgiver laver.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på dit lærested og på skolen.

Er du er over 25 år, har du mulighed for at modtage voksenelevløn under hele uddannelsen. Du får ligeledes løn fra starten af din uddannelse og skal ikke søge SU på grundforløb 2.

Læs mere om voksenelevløn her

Hvis du har en anden uddannelse, erhvervserfaring eller er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til SOSU-assistent også på Digi Tech linjen. Præcis hvor meget, afhænger af din uddannelse og erfaring.

Hvis du er over 25 år, kan du ligeledes få adgang til et forløb særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik med karakteren 02 ved folkeskolens afgangsprøver eller tilsvarende.

Hvis du vil vide mere om hvordan du får afkortet din uddannelse, eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, står vores uddannelsesvejledere klar til at rådgive dig.

Som færdiguddannet SOSU-assistent inden for Digi Tech kan du arbejde inden for samme felter som med en ordinær SOSU-assistentuddannelse. Du kan altså få job i hjemmeplejen, psykiatrien eller på sygehuset. Men du vil være specialiseret i at anvende og indføre velfærdsteknologi, og derfor vil du i mange job være ansvarlig for dette. Eller du vil ligefrem blive ansat i digitale SOSU-assistent stillinger. Du vil med sikkerhed opleve at der er brug for dig, og at dine digitale og velfærdsteknologiske kompetencer efterspørges.

På SOSU Syd tilbyder vi mange spændende muligheder for efteruddannelse og AMU-forløb. Se vores mange muligheder her

Med en Digi Tech uddannelse har du tillige adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder. Vælger du at læse videre, har du en stor fordel fordi du kommer med en masse erfaring og en solid uddannelse i rygsækken. På nogle uddannelser giver SOSU-assistentuddannelsen mulighed for merit.

Vil du gerne have en lang videregående uddannelse fx civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi skal vælge EUX-velfærd. Læs mere om EUX-velfærd her

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Læs mere om oplæring i udlandet her.

Ansøg nu udlandsophold Læs mere om udlandsophold