FAQ - Covid-19 og SOSU Syd

overskriftsbox  Bygningen1 small 

Orientering til elever og kursister om coronavirus 

Hvis I har spørgsmål, der ikke handler om jeres undervisning, kan I få fat i skolen 
på telefon 73 33 43 00. 

Derudover kan skolen kontaktes pr. mail reception@sosu-syd.dk

SOSU Syd  følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme.  

Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden – og følg med i udviklingen.

Hold god afstand til dine medstuderende, undervisere og andet personale på skolen.
Lad være med at give håndtryk, kind kys eller kram.
Bliv så vidt muligt udenfor i pauserne, og husk at holde 1 meters afstand.
Følg med her for opdateringer om skolens tiltag og på coronasmitte.dk for udviklingen i myndighedernes anbefalinger. 
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på tlf.:  70 200 233.

 Fra 1. august er der nye retningslinjer:

 • Lokaleindretning: Vi må fra 1. august fravige 1 meters afstandskravet indenfor egen klasse. På fællesarealer gælder fortsat krav om 1 meters afstand. Vi bevarer nuværende bordopstilling, men tilføjer yderligere en stol til hver bordopstilling dvs. hvert bordsæt får 4 i stedet for 3 stole.

Lokale 0.2 og 0.3 er fortsat slået sammen. 

 • Motion:Indendørs motion kan genoptages med overholdelse af retningslinjer, motion bør dog fortrinsvis foregå udendørs.
 • Fællessamlinger: Foreløbig sker fællessamlinger hvert uddannelsestrin for sig, dvs. GF1 sammen, GF2 sammen, HF sammen. Hvis det overhovedet er muligt, holdes fællessamlinger udendørs.
 • Kantinen: Fortsætter med betjent udlevering og begrænset sortiment til udgangen af august. Derefter forventer vi at kunne nærme os normaldrift. Vi forsøger at variere og udvide sortimentet lidt.
 • Dimissioner: Dimissioner kan afholdes klassevis. Hver elev kan have op til 3 gæster med. 
 • Zoner: Ophæves fra august. 
 • Fortsat forskudte pauser
 • Vær fortsat opmærksomme på, om vi i praksis får lavet ‘midt-på-dagen-soignering' af klasselokalerne
Ofte stillede spørgsmål.

Herunder kan du se svarene på nogle af de spørgsmål der ofter dukker op. Siden bliver opdateret når der kommer nye spørgsmål.

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg, smittet eller er nær kontakt?Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du som udgangspunkt blive hjemme, hvis du er syg.
Husk at melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Hvis du bliver pålagt at gå i isolation eller bliver smittet med coronavirus, COVID-19, bedes du:

 • Give skolen besked med det samme – til din underviser eller på 73 33 43 00
 • Blive hjemme
 • Give besked til andre, du kan have smittet

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjecer herunder (findes på flere sprog):

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Hvad gør jeg hvis jeg er i risikogruppen

Information om personer i øget risiko – se mere her

 • Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Det er vigtigt at følge de generelle råd til smitteforebyggelse:
  • Håndvask
  • Hold afstand
  • Rengøring
 • Personer i øget risiko bør ikke have tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion
 • Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde.

Særlige risikogrupper

 • Personer med høj alder
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt
 • Personer med visse sygdomme eller tilstande, især hvis disse ikke er stabile
 • Visse børn med kronisk sygdom
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide ud fra et forsigtighedshensyn

Det skal du gøre

 • Elever, der tilhører en risikogruppe skal tage en dialog med uddannelseslederen for en konkret og individuel vurdering

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitte, når jeg er på skolen?

Alle på SOSU Syd kan være med til at begrænse risikoen for smitte. Derfor er det er vigtigt at være opmærksomme på vores adfærd sammen og hver for sig.

Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

 • Brug mundbind eller visir når du bevæger dig rundt på skolen og benyt den indgang, toilet og printer som er tættest på dit lokale. Brug gerne albuen til at åbne døre – der er skilte på de steder, hvor I kan bruge det trick.
 • I klassen afviger vi fra afstandskravet på 1 meter og mundbind eller visir kan tages af i undervisningen. Men husk stadig de gode råd: Vask hænder ofte og brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, undgå håndtryk, kys, kram og begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand og bed andre vise hensyn – og er du syg, så bliv hjemmePå vores trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang er det vigtigt at holde til højre. Hold øje med skilte og plakater både på vægge og på gulvet.
 • Hold 1 meters afstand på fællesarealer. Sid kun sammen klassevis og undgå at samles 
 • I kantinen er det vigtigt holde afstand og følge de skilte, der er sat op. Kantinen betjener jer én ad gangen, så undgå at I er for mange sammen i køen – hold 1 meters afstand mellem jer. Er dine venner gået med, så bed dem vente på dig udenfor køen. I er velkomne til at bruge kantinens borde mv. – men hold afstand og sid kun sammen klassevis.
 • I klasselokaler, åbent læringscenter mv. har skolen sørget for, at der sprit mv., så I selv kan spritte borde og kontaktflader af, når I skal overlade lokalet til andre – luft gerne ud imens I spritter af og gør rent. 

Det er en fordel at bruge Smitte|stop app´en i forbindelse med smitteopsporing.
App´en er tilgængelig til Android og iOS, men kræver pt. iOS 13.5 eller nyere – læs mere her

Også uden for skolen er det vigtigt, at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Særligt I unge mennesker kan finde gode råd i denne pjece  (Åbner PDF dokument)


 

IT -Support

Alle benytter IT i deres daglige arbejde, hvilket betyder, at der også er et stort behov for IT-support. Vi, i IT-supporten, vil gøre vores bedste for at yde god og effektiv IT-support, men for at vi kan gøre det, har vi brug for din hjælp.

Kontakt IT-supporten:
1. Send en mail til support@sosu-syd.dk. Der sidder et team af IT-supportere klar til at besvare din henvendelse, så udlad at sende mails til IT-teamets arbejdsmail!
2. Beskriv i emnefeltet hvad din henvendelse drejer sig om. Fx Hjælp til at logge på Uddata+
3. Afvent venligst svar fra IT-Supporten. Begynd ikke at sende flere mails eller ringe, det giver en længere svartid for alle.
4. Spørg gerne en kollega, en klassekammerat eller en underviser inden supporten kontaktes.

Eleverne bruger eget IT-udstyr. Hvor udlån af skolens pc’ere er absolut nødvendigt, sker udlån på langtidsbasis så smitteoverførsel via IT-udstyr undgås. Ved it-udlån kontaktes IT-supporten via mail support@sosu-syd.dk

Hvordan får jeg undervisning, hvis jeg er hjemsendt?

Hvis du som elev eller kursist er hjemsendt på grund af mistanke om smitte med coronavirus, covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, så får du mulighed for at deltage i undervisningen alligevel.Det kan være i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Det kan også være hjemmeopgaver som du får til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering af din underviser.
Det samme gælder hvis du er hjemsendt smittet med coronavirus, covid-19 uden at være syg.

Får jeg fravær, hvis jeg er hjemsendt eller syg på grund af coronavirus?

Så længe du følger din undervisning, men er hjemme af covid-19-relaterede årsager, får du ikke fravær. Hold dig opdateret på Uddata+ og sørg for at aflevere de materialer, som dokumenterer, at du arbejder hjemme med opgaverne, så din underviser ved det til den daglige fraværsregistrering.

Hvis du er for syg til at følge undervisningen pga. coronavirus, covid-19, skal du melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Det er vigtigt at usikkerhed og bekymring i forhold til fravær ikke er grund til, at du trodser sygdomstegn og kommer i skole alligevel. Bliv hjemme hvis du er syg. 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan få passet mit barn?

Vi er klar over, at det kan give problemer for forældre, når børn bliver hjemsendt pga mistanke om smitte.
Du er dog selv ansvarlig for at få passet dine børn, hvis du ikke kan have dem hjemme, mens du er til undervisning.
Aftal med din underviser om du kan arbejde på andre tidspunkter af dagen.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece på følgende link: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? 

 

 

Til elever på grundforløb

For elever på uddannelsesaftale kan arbejdsgiver ønske individuelle aftaler. Du vil i så fald blive kontaktet.

Du skal derfor dagligt checke informationer på Uddata+ og på skolens hjemmeside.


Til elever på hovedforløb

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Optagelse til hovedforløb
Skolen kan optage dig på hovedforløbet, uden at du har opnået praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Dit standpunkt kan erstatte et prøveresultat.
På SOSU Syd afslutter vi grundforløb til sommer, så på nuværende tidspunkt er dette ikke relevant for jer alle sammen.

Eksamen med fysisk fremmøde

For at undgå smitterisiko gælder følgende i forbindelse med eksamen på SOSU Syd:

 • Eleven får besked om eksamenslokale og hvilken indgang, der skal benyttes
 • Eleven møder ikke op tidligere end 30 min. før sin eksamen og forlader skolen umiddelbart efter eksamen
 • Familie, kollegaer og venner skal vente udenfor og begrænses til de nærmeste
 • Der vil være sprit tilgængelig i lokalet, og eksaminator afspritter kontaktpunkter og udskifter glas stole mv. mellem hver eksaminand
 • Eksaminationslokalerne soigneres i pauserne

Bliver min eksamen aflyst?


Om det skulle blive nødvendigt kan kolen fravige regler om en prøves tilrettelæggelse. Det gælder eksempelvis:

 • Regler om gruppeprøver
 • Regler om tilsynsførende ved online prøver
 • Beslutning om aflysning af grundfagsprøver samt prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet og grundforløbsprøven. Aflyses prøven ophøjes standpunktskarakteren til prøveresultat.
 • Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer

Udskydelse af afsluttende prøver

Skolen kan beslutte, at en afsluttende prøve kan gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan praktikken og du efter aftale forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det anbefales at skolerne afholder afsluttende eksamener online.

 

Hvordan skal jeg forholde mig til min praktik?

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.
Din praktik kan ændres. Dette kan betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale. Det kan ske, hvis du bliver sendt i ekstra praktikophold i op til to måneder pga. kritiske samfundsfunktioner.
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder kan fraviges efter aftale mellem dig, dit praktiksted og skolen.

Inden du skal starte i praktik på regionens sygehuse eller i det kommunale sundhedsvæsen opfordres du til at blive testet for Covid-19. Læs mere i denne pjece (Åbner et pdf-dokument).  

Får jeg stadig min SU?

Ja, SU bliver stadig udbetalt forud og på månedlig basis.

Kan man stadig søge ind på uddannelserne?

Du kan stadig søge ind på uddannelserne som tidligere. Spørg evt. en af vejlederne hvis du er i tvivl om noget.

Studieture, udlandspraktik og rejser generelt

Vi tager på studieture, når det har et fagligt formål og når det kan ske med opretholdelse af de anbefalede retningslinjer for god afstand og hygiejne.
Udlandspraktik er i øjeblikket aflyst.

Rejser og forholdsregler

Udenrigsministeriet opdaterer løbende deres rejsevejledninger.
Du kan læse mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger her https://um.dk/da/ (Ctrl+klik for at følge link)

Hvis du trods opfordringen har rejst til et af de områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, så følger vi her på skolen sundhedsmyndighedernes anbefaling om at forebygge smittefare og du opfordres til at lade dig teste for COVID-19 efter hjemkomst og først møde ind på skolen, når der er negativ testsvar.

Efteruddannelse i Covid-19 tider, hvad gør jeg?

AMU-forløb og anden efteruddannelse gennemføres igen som vanlig, men selvfølgelig under overholdelse af gældende Covid-19 regler.

Hvis du er i gang med en efteruddannelse, men er forhindret i at deltage fordi du afventer svar på en Covid-19 test, gennemføres undervisningen med ”nødundervisning”.
Nødundervisningen kan bestå af virtuel undervisning, hvor du deltager i holdundervisningen online eller vha fjernundervisning, som består af digitaliseret efteruddannelse. Uddannelsens undervisere vælger den løsning der pædagogisk og didaktisk vurderes bedst.

Det er vigtigt, at du HURTIGST MULIGT kontakter kursusadministrationen på kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73333400. Kursussekretærerne vil formidle den videre kontakt angående ”nødundervisning”.

Hvis du er syg med Covid- 19 skal du ligeledes HURTIGST MULIGT kontakte kursusadministrationen på kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73333400. Kursussekretærerne vil i disse tilfælde fraværsregistrere dig og give underviseren på forløbet besked om at du er syg.

Hvis du har spørgsmål i forhold til efteruddannelse og Covid-19 er du velkommen til at kontakte  kursusadministrationen.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her kan du måske finde det inde på Danske sosuskolers FAQ side. Den finder du ved at klikke her.


Fjernundervisning2

Vi har lavet en række gode råd til den gode hjemmearbejdsplads.

Dem kan du se ved at klikke her. 

knap åndedræt

Vi har også gode råd til hvordan du bevarer den mentale sundhed. 

Det kan du læse om ved at klikke her.

 

 

 

Webdesign byro aabenraa