Uddannelsesforløb for tosprogede mennesker, bl.a fra østeuropa

Velkomstmøde Velkomstmøde
INTRODUCERENDE FORFORLØB TIL EN SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSE PRIMÆRT MÅLRETTET TOSPROGEDE MENNESKER

Et uddannelsesforløb på 18 uger som giver dig et grundlæggende kendskab til social- og sundhedsområdet i Danmark og samtidig indeholder et intensivt uddannelsesforløb i dansk og dansk kultur.

I uddannelsesforløbet indgår 6 ugers praktik i den kommunale plejesektor.

Ved forforløbets afslutning har du mulighed for at søge ind på grundforløbet på social- og sundhedsuddannelserne på SOSU Syd. Du ansøger og ansættes i én af de deltagende kommuner, og du vil modtage løn under hele uddannelsen.
Se informationsfolder om forløbet ved at klikke her.

Se video om social- og sundhedsuddannelsen fra nuværende elever herunder:

 

Klik her for at se filmen.

Vi afholder informationsmøde d. 25/4 kl. 16.00 i multisalen på SOSU Syd, med information om indhold, ansættelses- og lønforhold, ansøgningsprocedure m.v.

Se invitationen ved at klikke her 

Se oplæg fra informationsmødet her.

 

 

Sådan er forløbet bygget op:

Udklip

Stillingsopslag/ Søg ind - Ansøgningsfrist 11/5 2022 eller efter aftale

For nærmere information kontakt:

Haderslev Tonder logo sosusyd

Haderslev Kommune                                               
Ulla Nicolaisen Bram

Teamleder for Uddannelse

Tlf.: 29369070
Mail: ulbr@haderslev.dk

Tønder Kommune                                                     
Birgit Rasmussen
Uddannelses- og udviklingskonsulent

Tlf.: 20126912
Mail: birras@toender.dk

SOSU Syd                                                                   
Tina Hertz Skafte
Efteruddannelseskonsulent

Tlf.: 20344137
Mail: ths@sosu-syd.dk

 

 

 

 

 

Mere i denne kategori: « AMU, der også kan udbydes
Webdesign byro aabenraa