Borgere, forandring og konflikt

Udgivet: 16.05.2024

Dette AMU-forløb giver dig indsigt i udfordringerne med forandringsprocesser og du lærer at håndtere nogle af de konflikter, der kan opstå, når man skal gennemføre forandringer.

På dette AMU-forløb lærer du:

  • Du får værktøjer og metoder til at håndtere og deltage konstruktivt i forandringsprocesser på arbejdspladsen.
  • Du udvikler evnen til at forstå og håndtere konflikter professionelt og med respekt for den enkelte.
  • Vi arbejder med at forbedre borgerens hverdag ved at kunne identificere og arbejde med ressourcer og belastninger i deres dagligliv.
  • Du lærer at bidrage til at optimere tværfaglige pleje- og rehabiliteringsforløb gennem systematisk indsamling og formidling af relevante oplysninger.
  • Denne kombination af kompetencer ruster dig til at levere en god indsats, der både fremmer trivsel og styrker pleje- og omsorgsindsatsen for borgerne.

Målgruppe:

Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse

Start 7. november 2024
Ansøgningsfrist 17. oktober 2024