Barnets første 1000 dage

Udgivet: 26.06.2023

På dette AMU-forløb er der fokus på relationsarbejde med helt små børn. Det handler om at skabe trygge rammer og læringsmiljøer i dagplejen.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du får faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.
  • Du lærer at anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.
  • Du arbejder med at indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.
  • Du lærer at reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med dig selv som professionel medarbejder.

Målgruppe:

Uddannelsen er målrettet de private dagplejere med fjernundervisning 2 aftner, fremmøde 2 aftner og en lørdag.

Start 5. september 2023

Tilmeldingsfrist 14. august  2023

Tilmeld dig her.