Angst og depression hos ældre

Udgivet: 16.06.2024

På dette AMU-forløb lærer du at være opmærksom på, hvilke fysiske og psykiske symptomer på angst og depression, der kan optræde hos ældre borgere. Desuden bliver du mere bevidst om betydningen af egne holdninger i forhold til psykiske sygdomme hos ældre.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du uddyber din viden om angst og depression.

  • Du lærer at genkende og reagere på fysiske og psykiske forandringer hos ældre med angst og depression.
  • Du får uddybet din viden om observation af borgere med angst og depression.
  • Du skal også arbejde med dine egne holdninger i forhold til at arbejde med ældre mennesker med angst og depression.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på plejecentre og kan desuden være relevant for eksempelvis social- og sundhedsassistenter ansat i socialpsykiatrien.

Start 24. september 2024

Tilmeldingsfrist 2. september 2024