Adgangskursus for voksne

Udgivet: 23.09.2022

Der er ikke nok som kender til adgangskurset på SOSU syd, og dét skal vi have lavet om på.

 

Forløbet
Adgangskurset er et 10 ugers forløb, for dem der er fyldt 25 år, og ikke opfylder betingelserne for adgang til de ordinære uddannelser. Kurset består udelukkende af fagdage, som man kender dem fra folkeskolen, hvor man kun har ét fag hele dagen. Fagene man bliver undervist i på kurset, er dansk, dansk som andetsprog og matematik. Hvis du i det ene fag har de efterspurgte kompetencer, vil du have fri de dage hvor det fag er aktuelt. Undervisningen foregår på 9. klasses niveau i et fast lokale, og læreren vil hele tiden være tilgængelig for eleverne.

Undervisningen
Som så meget andet nu om dage, foregår det meste af arbejdet på computer. Men for ikke at holde sæderne alt for varme, bliver der blandet en masse praktiske opgaver ind i undervisningen, så man også kommer lidt omkring på skolen.
”Vi har ikke kun fokus på det faglige under kurset. Miljøet og kulturen på skolen er også et vigtigt element for os at bringe ind i undervisningen, Så når man engang har færdiggjort eksamen, føler man sig godt tilpas i, og omkring skolen.”
siger Anne Vejnholt, som er underviser på adgangskurset.

Retning
Når man er på det her kursus, er det fordi man er interesseret i en uddannelse inden for SOSU faget. Da der er flere forskellige uddannelser inden for SOSU, kan det godt være svært at vælge, hvilken retning man vil i, måske ved man heller ikke præcist, hvad de forskellige uddannelser tilbyder af muligheder. Her vil kurset også være til stor gavn, da man undervejs i forløbet vil blive introduceret til, og lære om alle uddannelserne.

Spred ordet
Adgangskurset er stadig et nyt koncept, der kom til som en del af ”Fra folkeskole til fag-lært” aftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2018. Så selvom kurset først lige har fået ben at gå på, ser vi allerede nu positive resultater der kun kommer til at blive endnu bedre med tiden. Men da det stadig er så nyt, er det ikke nået frem til alle dem, der har brug for det. Så imens der internt bliver arbejdet på at gøre kurset mere synligt, krydses der fingre på at folk eksternt vil sprede ordet i deres omgangskredse.