Personer med demens – og det meningsfulde liv

Udgivet: 28.08.2023

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med muligheder og begrænsninger for personer med demens, og vi vil have fokus på at planlægge og afholde aktiviteter med særligt hensyn til personer med demens.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?
Dette AMU-forløb er sammensat af to uddannelser, så du som deltager får mere viden om demens og personer med demens, men også lærer at skabe og afvikle aktiviteter for personer med demens.

– Du lærer at analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.

– Du lærer at genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster.

– Vi arbejder også med at udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.

– Du lærer at skabe gode rammer for individuelle- og gruppeaktiviteter for mennesker med demens.

– Du lærer at anvende metoder til analyse, refleksion og evaluering af igangsatte aktiviteter med fokus på det enkelte menneskes ønsker og behov for meningsfuld aktivitet.

– Vi arbejder også med relevante kommunikationsformer i aktiviteten i relationen til og samarbejdet med mennesket med en demenssygdom og dennes pårørende.

Målgruppe:
Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens.

Opstart den 2. oktober 2023       

Tilmeldingsfrist den 11. september 2023

Læs mere og tilmeld dig her.