4-dages skoleuge for GF1

Udgivet: 18.08.2023

Et forsøg på at skabe større trivsel og mindre fravær giver eleverne på grundforløbet på SOSU Syd en uge med kun 4 skoledage. ”Ved at give fri næsten alle onsdage, håber vi, at eleverne kan lægge deres køreskole, bøjletandlæge og lignende på fridagen.”

Marianne Havn er uddannelsesleder på SOSU Syd, og hun har sammen med underviserne på grundforløbet brugt sommeren på at tilrettelægge grundforløbets 20 uger på en måde som er allerbedst for elevernes trivsel.

”Det gælder jo om at vores elever trives så godt som muligt, siger hun. Ifølge Undervisningsministeriet skal vi tilbyde eleverne 26 lærerstyrede timer om ugen. Men hvordan vi fordeler de timer, det har vi selv indflydelse på, og vi tror på, at vi kan øge trivslen blandt vores elever ved at give dem en ekstra fridag om ugen.”

 

Ikke om fredagen
Det er ganske bevidst, at det ikke er fredag, eleverne har fri. Bevæggrundene er mange – bla. har mange af eleverne meget lang til skole, og de får nu en dag, hvor de kan klare en masse praktiske ting som lægeaftaler og lektier. Så er der en del i aldersgruppen, som fx er i gang med at tage et kørekort, går til bøjletandlæge eller psykolog, og de kan nu lægge deres aftaler om onsdagen, så de får mindre fravær og derfor klarer sig bedre og føler sig mere som en del af klassen.

 

To lange dage
Der bliver dog også nogle meget lange dage ind i mellem, men det bliver såkaldte trivselsdage, hvor eleverne er på skolen fra kl 8.15 til 21. Men der vil ikke være undervisning hele tiden, men mange forskellige aktiviteter fx fælles madlavning. Dem bliver der to af. ”De lange dage regner vi faktisk med bliver nogle af de bedste dage med plads til fordybelse og masser af samvær,” uddyber Marianne Havn.

 

Bedre undervisning
Underviserne på grundforløbet glæder sig meget til den nye ordning, netop for dem kommer det til at betyde, at onsdagene kan give plads til at lave fælles forberedelse. ”Vi kan i den grad få glæde af en dag, hvor alle undervisere på grundforløbet har mulighed for at mødes og få talt sammen på tværs og sørge for at der er sammenhæng mellem de forskellige fag og aktiviteter. Det kommer eleverne jo i høj grad til at kunne mærke, siger Marianne Havn.”

 

 

FAKTA

  • Et SOSU grundforløb 1 tager 20 uger
  • Der skal være 520 timers lærerstyret undervisning
  • På SOSU Syd vil grundforløbseleverne i år have fri om onsdagen i 14 ud af de 20 uger
  • Der vil være to lange skoledage fra kl. 8.15 til 21.
  • Efter grundforløbet skal man vælge retning og videre på et grundforløb 2 på 20 uger, før man kan komme på hovedforløbet og blive SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller pædagogisk assistent